De Bakspieker 8 7609 CL Almelo T.0546-814510

Identificatie en registratie

Pups geboren vanaf 1 april 2013 moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden en binnen 8 weken na de geboorte bij een aangewezen databank geregistreerd worden.
Alle honden die vanaf die datum worden geïmporteerd, moeten binnen 2 weken worden geregistreerd.

Zij moeten al gechipt zijn in het land van herkomst om Nederland in te mogen.

Wat is de reden voor deze verplichting?

Helaas vinden er in de hondenfokkerij en handel nog steeds veel misstanden plaats. Honden van fokkers, die dierenwelzijn ondergeschikt maken aan de verdiensten van het fokken of geïmporteerde honden hebben niet altijd de juiste vaccinaties en zijn soms te jong, ziek, slecht gesocialiseerd of tijdens hun korte leven slecht behandeld.
Het Ministerie van EZ wil deze misstanden aanpakken. Het chippen en registreren maakt het mogelijk dat malafide fokkers en handelaren, maar ook eigenaren van mishandelde of verwaarloosde honden beter opgespoord kunnen worden.

Wat moet de fokker doen?

Een fokker moet pups binnen 7 weken laten chippen, bij een dierenarts of iemand, die dit beroepsmatig doet en binnen 8 weken laten registreren bij een aangewezen databank.
Naam, adres en woonplaats van de fokker worden geregistreerd. Als de fokker dit niet doet is hij/zij in overtreding.
Bij de verkoop van een pup moet de fokker of handelaar de nieuwe eigenaar vertellen dat deze de registratie moet laten aanpassen bij de databank. Verder moet de verkoper een bewijs van het chippen en registreren aan de koper kunnen laten zien. De fokker of handelaar moet de pup binnen twee weken afmelden bij de databank.

Wat moet de nieuwe eigenaar van de pup doen?

Kopers van een pup moeten zich ervan verzekeren, dat de pup die gekocht wordt, is gechipt en geregistreerd door de fokker.
Hiervoor kan de koper een bewijs van registratie vragen aan de fokker.
De nieuwe eigenaar van de pup moet binnen twee weken de registratie laten aanpassen, dwz. hij/zij moet het dier laten overschrijven op zijn/haar eigen naam en adres.
Hiervan krijgt de koper een digitaal- of schriftelijk bewijs van registratie van de databank, waarop de registratiegegevens vermeld staan. Dit bewijs moet goed bewaard worden.
Als de hond uit het buitenland afkomstig is hoeft deze niet meer gechipt te worden, want dat moet in het land van herkomst al gebeurd zijn, anders zou de hond illegaal Nederland zijn binnengekomen. De hond moet wel binnen twee weken geregistreerd worden.
Bij verhuizing moeten de nieuwe adresgegevens doorgegeven worden aan de databank.

Bij welke databanken kunnen honden geregistreerd worden?

De Dienst Regelingen heeft de volgende databanken aangewezen:

De gegevens worden van daaruit overgezet naar een centrale databank, die door de Dienst Regelingen wordt beheerd.

Hoe wordt er op toegezien dat de regels gehandhaafd worden?

De databank is verplicht om bepaalde gegevens van de registratie naar het Ministerie van EZ te sturen. Opsporingsinstanties zoals de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel/ en Warenautoriteit (NVWA) mogen deze gegevens gebruiken om overtredingen op te sporen en om opsporingsanalyses op de data uit te voeren. Anderen hebben geen toegang tot de geregistreerde gegevens. De databanken moeten voldoen aan de wet op de privacy.
De gegevens mogen niet door de gemeente gebruikt worden voor het innen van de hondenbelasting.
De gegevens blijven 30 jaar bewaard in de database als er geen definitieve afmelding komt bij overlijden of blijvende vermissing van de hond. Bij afmelding blijven de gegevens 5 jaar bewaard.

Verdere voordelen van het chippen en registreren

Bij het weglopen van een hond is het gemakkelijk om de eigenaar op te sporen en kan het dier weer snel thuis zijn.

Social Media

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
8.30 uur - 17.00 uur

Afhalen van voer en medicijnen kan tussen 10.30 u en 12.30 uur en
tussen 14.00 en 16.00 uur.

Wij pauzeren tussen
12.30 en 13.30 uur!

Adres

De Bakspieker 8
7609 CL Almelo

T. 0546-814510

KvKnr. 74406639